حرام

دلایل تحریم همجنس‌بازی در اسلام

اجتماعی

دلایل تحریم همجنس‌بازی در اسلام

دلایل تحریم همجنس گرایی در اسلام

همجنس‌بازی، جهالت و اسراف است. چون عامل به آن نه تنها راه درست و کامل لذت و ارضای شهوت را نمی‌داند و به خلافی عمل می‌کند که حتی این کار را حیوان نمی‌کند بلکه خلاف طبیعت خود و نظام خلقت حرکت می‌کند.

پس این عمل او، صرفاً از روی شهوت نیست، بلکه در اصل از جهالت است.

شبکه های اجتماعی