هر روز یک آیه یک تدبّر (3)

مذهبی

هر روز یک آیه یک تدبّر (3)

تدبّر سه: ذلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِین (بقره/2)
تمام مطالب پیرامون: «هر روز یک آیه، یک تدبّر»

ترجمه:

آن کتاب، شک و تزلزلی در آن نیست، هدایتی برای متقین است.

نکته: ترجمه تقوا به پرهیزگاری ترجمه خوبی نیست. تقوی از ریشه‌ی (وقی) به معنای نگه داشتن و حفظ کردن است و شهید مطهری آن را به (خودنگهداری) ترجمه کرده است.

حدیث: