جوان بمانیم

مجله اینترنتی فهادانبعضی افراد هستند که وقتی سنشان را می‌پرسیم اصلا باورمان نمی‌شود ‌آنچه می‌بینیم با آنچه می‌شنویم تطابق داشته باشد و به همین دلیل یا با شک و شبهه گمان می‌کنیم

امروز سه شنبه 05 اردیبهشت 1396