اجتهاد در نصّ یا اجتهاد در برابر نصّ!

اجتهاد در نصّ یا اجتهاد در برابر نصّ!

خشک اندیشی و جمود، آفت فهم احادیث

نویسنده: حجة الاسلام دکتر سید علی دلبری

همانگونه که اجتهاد در مقابل نص و بی‌پروایی و جرأت در انکار و یا تأویل‌های خودسرانه‌ی حدیث، میراث حدیثی ما را تهدید می‌کند، جمود و خشک‌اندیشی در پذیرش احادیث و یا شرح و تفسیر آن، مانع رشد علمی این عرصه می‌شود. این دو از موانع بزرگ حدیث‌شناسی بلکه دین‌شناسی است؛ چه اینکه یکی از حصار نصوص دینی، خارج شدن و دیگری خود را در بند الفاظ محصور کردن است. جمود به معنای بسنده کردن به الفاظ و معنای ظاهری حدیث و خود را در حصار تنگ ظواهر الفاظ گرفتار نمودن است(1). از آنجا که این آفت، مانع تطبیق معنای حقیقی حدیث بر برخی مصداق‌های امروزین آن می‌شود، به ناکارآمدی دین در اداره‌ی زندگی می‌انجامد. از این رو، بر حدیث‌پژوهان لازم است از این نکته غفلت نورزند.

شبکه های اجتماعی