بررسی (استمناء _ لواط _ زنا) با زبانی روان و عامیانه

مذهبی مسائل جنسی

بررسی (استمناء _ لواط _ زنا) با زبانی روان و عامیانه

چند اشتباه نوجوانان بخاطر ندونستن و نپرسیدن

 اشتباه اوّل: استمناء

- استمنا یکی از حالت­‌های جنب شدن در بیداریه. به معنی اینکه، فرد توسط مالش آلت تناسلی خود با دستش یا به هر حالت دیگه­‌ای شرایطی ایجاد کنه که مایع منی ازش خارج بشه. انجام این کار حرامه و از مواردیست که روزه رو هم باطل میکنه و از گناهانیه که انجامش گناه کبیره محسوب میشه و وعده­ عذاب الهی براش داده شده است.