جلسه دوم طرح آب و آئینه (تربیت فرزند _ همسرداری)

مشاوره‌ _ روانشناسی آرشیو تدریس

جلسه دوم طرح آب و آئینه (تربیت فرزند _ همسرداری)

دسترسی به متن تمامی جلسات آب و آئینه (تربیت فرزند _ همسرداری)

مباحث این جلسه:

  • شمارش برخی از رقباء تربیت فرزند؛
  • سیستم تربیتی نه پازل تربیتی؛
  • تحلیل اجزاء قهر عاطفی با ذکر چند مثال.

در جلسه قبل به این نکته توجه داده شد که وقتی پرورش جسم جوجه نیازمند کسب تجربه، مطالعه کتاب، دقّت و تمرکز بر روی رفتار خود و صرف وقت است به طریق اولی تربیت شخصیّت فرزند آن هم در عصر امروز که عصر ارتباطات فراگسترده است به دانش و صرف وقت زیاد احتیاج دارد.

نکته دیگری که در جلسه قبل مطرح شد این بود که در کنار هر پدر و مادری که رسماً مسئولیت مستقیم تربیت فرزند به عهده آن‌هاست رقباء زیادی وجود دارند که برخی از آن‌ها به صورت خیلی جدی و روش‌مند و گاهی در جهت عکس مبانی تربیتی خانواده‌ها، سد راه تربیت فرزندان ما هستند.

جلسه اوّل طرح آب و آئینه (تربیت فرزند _ همسرداری)

تألیفات مدیر

جلسه اوّل طرح آب و آئینه (تربیت فرزند _ همسرداری)

دسترسی به متن تمامی جلسات آب و آئینه (تربیت فرزند _ همسرداری)

آنچه در نخستین جلسه گذشت:

امروز پنجشنبه 24 تیرماه 1395، ساعت 17 با همّت امامت جماعت و مدیر مسئول مرکز فرهنگی آفتاب، حجة الإسلام ابوالفضل معظمی، اوّلین نشست از نخستین دوره طرح آفتاب در مسجد حضرت ابوالفضل علیه‌السلام برگزار شد.

جلسه امروز با کمی تأخیر یعنی حدود ساعت 17:20 شروع شد؛ من (مسعود رضانژاد فهادان) در ابتداء جلسه به یادآوری چند نکته مهم پرداختم.

1. تأکید بر حضور همه عزیزان در سر ساعت مقرر؛

شبکه های اجتماعی