جعفر کذاب

خانه و خانواده مذهبی

جعفر کذاب

قلمرو تربیتی خانواده

پرسش:

چرا فرزند امام هادی علیه‌السلام به نام جعفر کذاب معروف شد و بر خلاف سیره تربیتی امام معصوم گام برداشت؟

پاسخ:

تربیت فرزند یک امر نسبی است، یعنی بخشی از آن مربوط به والدین، بخشی مربوط به جامعه و بخشی دیگر مربوط به اختیار و انتخاب خود فرزند است.

شبکه های اجتماعی