ناصر، دوست دخترش را می‌کشد...

داستان و حکایت خانه و خانواده

ناصر، دوست دخترش را می‌کشد...

کارآگاهان در جریان تحقیقات خود متوجه شدند سوسن با پسری جوان، چند بار به‌ صورت تلفنی ارتباط داشته و پیامک‌هایی بین آنها رد و‌ بدل شده بود. این پسر 18 ساله که ناصر نام دارد وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، آشنایی با سوسن را تأیید کرد و گفت: «ما فقط در حد سلام و احوال‌پرسی با هم صحبت می‌کردیم و من هیچ اطلاعی از او ندارم.»

شبکه های اجتماعی