جسارت در کاسبی!

تألیفات مدیر

جسارت در کاسبی!

جسارت!

امام علی علیه السلام: التّاجرُ الجَبانُ مَحرومٌ و التّاجرُ الجَسورُ مَرزوقٌ.

📚 مستدرک الوسائل؛ 13/294

💠 ترجمه: تاجر بددل و بی‌دل و سبک‌دل و هراسان، خود را از روزی بیشتر، محروم ساخته است؛ و بر عکس، تاجر دلیر و جسور، روزی بیشتری را نصیب خود خواهد کرد.

💠 یقیناً مراد امام از جسارت، بی‌گدار به آب زدن و بی‌احتیاطی و بی‌فکری در تجارت نیست.

💠 جُبن در لغت به معنای بددلی و بی‌دلی و سبک‌دلی و هراسان بودن است. (دهخدا)