حکایت درمان شاهزاده‌ای که فکر می‌کرد گاو شده

داستان و حکایت

حکایت درمان شاهزاده‌ای که فکر می‌کرد گاو شده

معالجه کردن بوعلی سینا صاحب مالیخولیایی را که فکر می‌کرد گاو شده!

بوعلی سینا، شاید بزرگ‌ترین پزشک دورهٔ اسلامی بود. فلسفه و طب، اصلی‌ترین فعالیت‌های وی محسوب می‌شدند. البته وی در زمینه‌های ریاضی و نجوم و هندسه و کیمیا آگاهی کامل داشت. ولی در فلسفه و طب سرآمد بود.

دربارهٔ قدرت علمی و تجربی بوعلی سینا در درمان روان‎پریشی، داستانی نقل شده است که در اینجا می‌آوریم.

حکایت

ابوهاشم کوفی، مؤسس صوفیه

ابوهاشم کوفی، مؤسس صوفیه

"لاف عاشقی" نقدی بر ابوهاشم کوفی

مردی در زمان یکی از انبیاء سلف از پی روزی حلال رفت که اسباب زندگانی خود را به آن منظم نماید، برای او ممکن نشد. پس به طلب حرام برآمد، هم میسّر نشد.

بالأخره شیطان خود را به او ظاهر گردانید و گفت:‌ ای فلان! دنیا، طلب کردی از حلال، برای تو ممکن نشد؛ از حرام، طلب کردی، برای تو حاصل نشد. اکنون تو را دلالت می‌کنم به طریقی که اگر به آن عمل بنمایی به مقصود خود خواهی رسید از مال و ریاست و دستگاه و منصب و جاه. گفت: مرا دلالت کن که طالب همچو مطالبی باشم و سال‌هاست که برای تحصیل آن تعب می‌کشم.

بالأخره شیطان به او گفت:

شبکه های اجتماعی