مرگ عبدالحسین تیمورتاش

مرگ عبدالحسین تیمورتاش

مرگ عبدالحسین تیمورتاش، وزیر مستبد دربار رضاخان پهلوی (1312 ش)

 عبدالحسین تیمورتاش، ملقب به مُعَزِّزُ المُلک و سردار معظم خراسانی در حدود سال 1260ش. در بجنورد در استان خراسان به دنیا آمد. وی پس از انجام تحصیلات، به همراه پدرش به روسیه رفت و به مدت شش سال در مدرسه نظام، تحصیل کرد. از آن پس به ایران بازگشت و پس از آن که مدتی در سمت مترجم، فعالیت نمود. وی در امور دولتی نیز به پیشرفت‌هایی نائل آمد.

تیمورتاش، بعدها به وکالت مجلس و ولایت خراسان رسید و چندین بار در مناصب گوناگون، جابجا شد. تیمور تاش پس از کودتای رضاخان، از طرفداران او گردید و در تمام بازی‌های سیاسی که برای خلع احمدشاه، صورت گرفت دخالت داشت.