تکه کلام و شخصیت‌شناسی!

مشاوره‌ _ روانشناسی

تکه کلام و شخصیت‌شناسی!

تکه‌کلامت چیه!

دکتر حامد محمدی کنگرانی، روان پزشک: تکیه کلام، عبارتی است که افراد ممکن است در موقعیت‌های گوناگون آن را تکرار کنند و انواع مختلفی هم دارند. تکیه کلام‌ها معمولاً مشکلی محسوب نمی‌شوند و غالباً هم نیازی به حذف آن‌ها نیست.

حتی بعضی از آن‌ها می‌توانند اضطراب افراد را کاهش دهند. اما بعضی از تکیه کلام‌ها هم مناسب نیستند و کاربرد آن‌ها در جمع، ممکن است به سوژه ای طنزآلود یا تمسخرآمیز برای دیگران، تبدیل و حتی باعث افت شخصیت فرد شود. تکیه کلام‌های مشکل‌ساز بهتر است حذف شوند هر چند حذف آن‌ها هم کار چندان راحتی نیست.

شبکه های اجتماعی