وحدت؛ مصلحت یا ضرورت؟ (۲)

وحدت؛ مصلحت یا ضرورت؟ (۲)

بنام خدا

وحدت؛ مصلحت یا ضرورت؟ (۲)

علی احمدی چلچه

چکیده

بحث و تبادل نظر، پیرامون وحدت و اتحاد میان مذاهب اسلامی، موضوع تازه‌ای نیست که نیازمند تعریف اصول اولیهٔ آن باشیم. هم کسانی که از آن طرفداری کرده و به شدت روی آن پای می‌فشرند و هم کسانی که تحت شرایطی با آن مخالفت می‌کنند، بر اصول اساسی آن واقفند. چرا که موافقان، با اثبات اصل وحدت، دلایلی برای ایجاد آن دارند و مخالفان نیز در عین دانستن اوّلیات، ایجاد و ضرورت آن را رد می‌کنند. اگر چه عده‌ای آن را به درستی متوجه نشده و با باورهای غلط خود، موجبات ضرر و زیان به جوامع اسلامی شده‌اند ولی اصل وحدت، گذشته از شمار اندکی که ولو با نیت خالص، برداشت‌های سطحی و نادرستی کرده‌اند، برای اندیشمندانی که خارج از مصلحت‌سنجی‌های شخصی و غرض ورزی‌های سیاسی، فکر و عمل می‌کنند واضح و روشن است.

برداشتن گام‌های عملی و عبرت‌آموزی از سرنوشت افراطی‌گری، نکته ایست که در شرایط حال حاضر جهانی مورد تأکید خبرگان و علمای متعهد به اسلام است.

 

شبکه های اجتماعی