بی‌حرمتی خبرنگار روزنامه منتسب به فائز‌ه هاشمی به امام‌حسین علیه‌السلام

سیاسی جریان شناسی

بی‌حرمتی خبرنگار روزنامه منتسب به فائز‌ه هاشمی به امام‌حسین علیه‌السلام
بی‌حرمتی خبرنگار روزنامه منتسب به فائز‌ه هاشمی به امام‌حسین علیه‌السلام
«شادی صدر» دبیر سرویس حقوقی روزنامه زن به مدیرمسئولی فائزه هاشمی در صفحه اینستاگرام خود عکسی از هتاکی به ساحت مقدس امام‌حسین علیه‌السلام را منتشر کرد.

به گزارش فهادان نیوز، «شادی صدر» بهایی‌مسلک و دبیر سرویس حقوقی روزنامه زن به مدیرمسئولی فائزه هاشمی بود، در صفحه اینستاگرام عکسی از هتاکی به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام را منتشر کرد.