خاصیّت ضد توموری آسپرین! (صوتی)

دانش و فن‌آوری

خاصیّت ضد توموری آسپرین! (صوتی)

راز دانش _ مجلّه علمی هفته
آسپرین مایع می‌تواند تومور های مغزی را درمان کند!

در برنامه این هفته، سهیل ناظمی‌زاده، اوّل از ساخت شکل جدیدی از آسپرین می‌گوید که دانشمندان امیدوارند با کمک آن به جنگ تومورهای مغزی بروند.

در قسمت دوم برنامه خواهیم دید که پژوهشگران چطور می‌خواهند از موش‌ها برای ردیابی مواد مخدّر، کالای قاچاق و حتی مواد منفجره استفاده کنند.