ادیسون از مدرسه، اخراج می‌شود!

شخصیّت‌ها

ادیسون از مدرسه، اخراج می‌شود!

ادیسون از مدرسه، اخراج می‌شود!

تا می‌شنویم بچه‌ای از مدرسه اخراج شده و معلمان حاضر به پذیرفتن این شاگرد در مدرسه نیستند، با اطمینان صددرصدی رأی را به تنبلی یا بی‌تربیتی این شاگرد می‌دهیم و با خود می‌گوییم غیر از تنبلی و بی‌انضباطی مگر علت دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد که شاگردی از مدرسه اخراج شود.

[if gte mso 9]>

شبکه های اجتماعی