تنها یا تن‌ها؟! مکاتبه میلاد شمس سولاری با رضانژاد (شماره 1)

از دریچه عشق

تنها یا تن‌ها؟! مکاتبه میلاد شمس سولاری با رضانژاد (شماره 1)

سلام استاد جان! خوبین؟
استاد بیابان اصلاً تنها نیست! چرا؟ چون آسمان همه جا پا به پا همراهشه! 
حتی اون بوته خارایی که بعضی وقتا از دید ما بی ارزشن! 
خورشید هم هست با اون گرمای زیباش!!! 

شبکه های اجتماعی