این پروتئین، فرمانده 2.5 میلیارد، ضربان قلب

پزشکی و سلامت

 این پروتئین، فرمانده 2.5 میلیارد، ضربان قلب

دانشمندان آمریکایی پروتئینی را در بدن شناسایی کرده‌اند که نقش مهمی در حفظ ضربان منظم قلب ایفا می‌کند.

قلب به طور متوسط سالانه ۳۵ میلیون بار ضربان دارد و در طول عمر فرد ۲. ۵ میلیارد بار می‌زند؛ این ضربان‌ها باید به طور دقیق درجه بندی شوند و حتی انحراف کوچک از چنین ریتمی می‌تواند موجب مرگ ناگهانی فرد شود.

شبکه های اجتماعی