مرگ عبدالحسین تیمورتاش

مرگ عبدالحسین تیمورتاش

مرگ عبدالحسین تیمورتاش، وزیر مستبد دربار رضاخان پهلوی (1312 ش)

 عبدالحسین تیمورتاش، ملقب به مُعَزِّزُ المُلک و سردار معظم خراسانی در حدود سال 1260ش. در بجنورد در استان خراسان به دنیا آمد. وی پس از انجام تحصیلات، به همراه پدرش به روسیه رفت و به مدت شش سال در مدرسه نظام، تحصیل کرد. از آن پس به ایران بازگشت و پس از آن که مدتی در سمت مترجم، فعالیت نمود. وی در امور دولتی نیز به پیشرفت‌هایی نائل آمد.

تیمورتاش، بعدها به وکالت مجلس و ولایت خراسان رسید و چندین بار در مناصب گوناگون، جابجا شد. تیمور تاش پس از کودتای رضاخان، از طرفداران او گردید و در تمام بازی‌های سیاسی که برای خلع احمدشاه، صورت گرفت دخالت داشت.

به بهانه تولّد شاه عباس

مباحث تاریخی

به بهانه تولّد شاه عباس

روز تولد شاه عباس

شاه عباس بین سال‌های ۱۰۳۸ – ۹۹۶ ه. ق. (۱۵۸۸ تا ۱۶۲۹ میلادی) بر ایران حکومت کرد. شاه عباس کبیر به یاری مرشد قلیخان استاجلو در سن هجده سالگی به سلطنت رسید.