تفاوت تعصّب با غیرة (دانلود)

تألیفات مدیر

تفاوت تعصّب با غیرة (دانلود)

بسم الله الرحمن الرحیم

تعصّب از شما، آرامش از آنِ من!!

نوشته‌ام را با یک سؤال معنا‌دار از شما شروع می‌کنم!

«تعصّب خوب است یا بد؟!»

ممکن است با خود بگویید: این چه سؤالیست جواب آن واضح است می‌خواهم بگویم پاسخ به این سؤال، آنطور که ابتداء گمان می‌رود ساده نیست من این سؤال را در جلسات متعدد از دانشجویان زیادی پرسیده‌ام جالب است بدانید پاسخ‌ها یکسان نبود افرادی اظهار می‌کردند خوب و برخی هم می‌گفتند بد است، عده دیگر، حد وسط را گرفته و اصل تعصّب‌ورزی را خوب امّا افراط و تفریطش را بد می‌دانستند.

هفت اشتباه بزرگ من، هنگام صحبت کردن

مشاوره‌ _ روانشناسی

هفت اشتباه بزرگ من، هنگام صحبت کردن

هفت اشتباه بزرگ هنگام صحبت کردن

1- غر زدن

غر زدن نیز یکی از انواع منفی‌گرایی است. این صفت یکی از هنرهای ملی انگلستان و حتی ورزش ملی انگلیسی‌هاست! باور کنید اغراق نمی‌کنم!

انگلیسی‌ها همیشه درباره آب و هوا، ورزش، سیاست و همه چیز غر می‌زنیم و همواره از همه چیز، شاکی هستیم. غر زدن مثل یک ویروس منتقل می‌شود و در مدت زمان بسیار کمی افراد زیادی را آلوده می‌کند در نتیجه افرادی که آلوده این ویروس شده‌اند، همه چیز را تیره و تار می‌بینند در واقع، این عمل با نور و روشنایی در تضاد است.