۱۰ خواب که هرگز نباید نادیده بگیرید!

۱۰ خواب که هرگز نباید نادیده بگیرید!

۱۰ خواب که هرگز نباید نادیده بگیرید!

انسان برای قرن‌ها مسحورِ خواب ها و رویاهای شبانه و معنی و مفهومش بوده‌‌ است. در پایان قرن نوزدهم روان‌درمان‌گری به نام کارل یانگ، که به خاطر یافته‌های‌اش در رابطه با کهن‌الگو‌ها و ناخودآگاهِ جمعی مشهور است، کم‌کم به این نتیجه رسید که کاوش در خواب‌ها و رویاها به مثابه‌ی گشودنِ دری است به سوی آگاهی و جهان معنوی.

با این حال، آن‌چه را که در طول خواب اتفاق می‌افتد می‌توان از لحاظ علمی نیز مورد بررسی قرار داد. گروهی پژوهشی از دانشمندانِ بخش آزمایشگاه علومِ اعصاب رایانه‌ای در موسسه‌ی پژوهشیِ پیشرفته‌ی بین‌المللی علوم ارتباطات در کیوتوی ژاپن، هنگامِ شناساییِ تصاویر بصری در خواب‌ها و رویاها، اسکن‌های مغزی چند فرد را بررسی کردند. طبق نتایج این پژوهش، نحوه‌ی دیدنِ خواب‌ّها و رویاها درست شبیهِ تماشای جهان واقعی در هنگام بیداری است.

تعبیر چند رؤیا

تألیفات مدیر صندوقچه خاطرات

تعبیر چند رؤیا

دلنوشتهٔ دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۱

شرمم از خرقه آلوده خود می‌آید        که بر او وصله به صد شعبده پیراسته‌ام

از اولین ساعات سال ۱۳۹۲ تا دیشب ساعت ۱۱:۳۰ را برای سرکشی به خواهرم که این روزها برای دید و بازدید سال نو به منزل خواهرشوهرش در اهواز رفته است سفر کرده بودیم خیلی خوش گذشت خانوادهٔ آقای مهدی کهنسال، انصافاً خیلی در حق ما مهمان‌نوازی کردند. جا دارد از همین‌جا از خانمش (مریم خانم) و مبینا و محمدجواد نیز به خاطر مهمان‌نوازیشان تشکر کنم.