طریقه شناخت عسل خالص از عسل تقلبی

طریقه شناخت عسل خالص از عسل تقلبی

تشخیص عسل خالص از عسل تقلبی مشکل است و تنها راه درست برای تشخیص عسل خالص از تقلبی تست عسل در آزمایشگاه می‌باشد ولی در مواردی تشخیص آن از طرف افراد حرفه‌ای و کسانی که عسل را در وعده‌های غذایی خود دارند ممکن است.

شبکه های اجتماعی