ترور

مجله اینترنتی فهادان «ترور در اسلام ممنوع است.» Terror is forbidden in Islam   پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: «اسلام، ترور را ممنوع کرده؛ و مسلمان،…

امروز چهارشنبه 03 خرداد 1396