۱۷ دستور مهم و ضروری Run

دانش و فن‌آوری

۱۷ دستور مهم و ضروری Run

۱۷ دستور مهم و ضروری Run ویندوز که هر کاربر باید بداند.

استفاده از cleanmgr  برای پاک سازی درایو ها در ویندوز

با استفاده از این بخش ، برای پاک سازی درایو های موجود در سیستم خود اقدام کنید.با تایپ این عبارت، بخشی به نام Disk Cleanup را مشاهده می کنید که مطابق شکل زیر تنها کافی است که درایو دلخواه خود را انتخاب کنید تا فرآیند پاک سازی آن آغاز شود.