أبب: أبّ

تألیفات مدیر

أبب: أبّ

أبب: الأبُّ‏ هُوَ الكَلَأُ وَ المَرعَى وَ كَانَ بَعضُ الصَّحابةِ جاهلاً بِهِ‏.[1]

أبّ[2] و کَلَأ[3] و مرعی[4] هر سه به معنای مرتع است. و مراد از صحابه، خلیفه اوّل و دوم است که معنای (أبّاً) در آیه 31 سوره عبس را نمی‌دانسته‌اند؛ برای مثال وقتی از خلیفه اوّل معنای آیه: (وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا)[5] سؤال شد گفت: و امّا معنای فاکهة را که همه می‌دانیم و معنای أبّ را نیز خداوند عالم‌تر است.[6]

همچنین در منابع اهل سنّت آمده که وقتی از خلیفه دوم، راجع به معنای آیه مذکور، سؤال شد با تازیانه به استقبال آن‌ها رفت.