تحقیر نکن! نقد کن!

مشاوره‌ _ روانشناسی

تحقیر نکن! نقد کن!

یادگرفتن اصول نقد کردن و نقدپذیر شدن، تنها در عرصه سیاست و فعالیت‌های اجتماعی به درد شما نمی‌خورد، اگر این دو مهارت را نداشته باشید با همسر و فرزندتان هم نمی‌توانید رابطه خوبی برقرار کنید!

اگر به آقای پارچه‌فروشی که با بد خلقی و نگاه سنگینش پارچه مورد نظر شما را از لابه لای طاقه‌ها بیرون می‌کشد، بگویید رفتارش شما را آزار می‌دهد چه پاسخی می‌شنوید؟ اگر بگویید: «آقا! چرا امروز اعصاب ندارید؟» یا اینکه جمله: «آقا! اگر حوصله نداری چرا مغازه‌ات را باز می‌کنی» را به زبان بیاورید چه واکنشی می‌شنوید؟ احتمالاً در کمتر از یک دقیقه، مجبور به ترک حجره‌اش می‌شوید یا اینکه چند دقیقه‌ای را به جنگ لفظی می‌گذرانید و بعد از مغازه بیرون می‌زنید.

شبکه های اجتماعی