سال نو مبارک یعنی چه

تألیفات مدیر

سال نو مبارک یعنی چه

واکاوی عبارت مشهور: "سالِ نو مُبارَک"

نویسنده مقاله: مسعود رضانژاد فهادان

مقدمه:

باور کنید اگر بدانیم عبارت: "سال نو مبارک!" یعنی چه و آن را درست در زندگی پیاده کنیم دنیا و آخرتمان گلستان می‌شود. همه ما در ابتداء هر سال، یکدیگر را با این عبارت یا عباراتی شبیه به این دعا کرده‌ایم اما آیا واقعاً این عبارت یعنی چه؟ آیا فقط برای ابراز شادی و شادکامی است یا مفهوم عالی‌تری را در خود نهفته دارد؟!

گر چه دعای برای دیگران، ارزشمند است اما چه خوب بود اگر در کنار دعا، راهکار تحقق آن دعا هم بیان می‌شد اینکه فقط برای یکدیگر دعا کنیم و بگوییم: سال نو مبارک!؛ خیلی خوب است امّا بهتر آن است که در کنار آن به یکدیگر تذکر دهیم که چه کنیم تا سالمان برکت پیدا کند. سال نو مبارک، مثل آن است که معلّمی به شاگردش بگوید: "دعا می‌کنم آخر سال، موفّق شوی" حقیقت آن است که این کافی نیست نه برای معلّم به عنوان بزرگتر و نه برای شاگرد، زیرا علاوه بر آن جمله‌یِ دعایی، شایسته است معلّم به دانش‌آموزش تذکر دهد که چه کند تا موفق شود و دانش‌آموز هم تلاش کند آنچه او را موفقیّت نزدیک می‌کند در رفتارش پیاده سازد تا در نهایت، آن دعا، محقّق گردد.

شبکه های اجتماعی