تاریخچه جهانی فیمینیسم

جریان شناسی

تاریخچه جهانی فیمینیسم
جریان‌شناسی فمینیسم (3)
بی‌حجابی از کدام در به خانه‌ی ما وارد شد؟ + فیلم
«مسخ» فیلم مستندی است که در دقایقی کوتاه و با مرور اسناد به‌جامانده در تاریخ، فرازونشیب‌های جریان فمینیسم را در جهان و ایران به تصویر می‌کشد. عواملی که قانون برداشتن حجاب از سر زن ایرانی را زمینه‌ساز شد و آنچه پیرو این قانون بر سر زن ایرانی آمد، در قسمت سوم از مستند مسخ به تصویر درآمده است که درها را برای ورود فمینیسم به ایران گشود.

شبکه های اجتماعی