سوتی تاريخی قطب دراويش

سوتی تاريخی قطب دراويش

سوتی تاريخی نور علی تابنده قطب دراويش

نور علی تابنده، قطب سياسی فرقه صوفيه در شرح رساله «پند صالح» اظهار می‌کند: در اديان و مذاهب قديم چون جمعيت کم بود ازدواج با محارم جايز بود![1] پایان کلام علی تابنده.

طبق آيات و روايات وارد شده از ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ هر مردی با هر زنی نمی‌تواند ازدواج کند و به اصطلاح، برخی زنان برای برخی مردان، حرام هستند و اين حرمت يا به سبب ارتباط نسبی است مثل، خواهر، مادر، خاله، عمه و… و يا به خاطر ارتباط سببی است مثل مادر خانم، عروس، زن پدر و خواهر و برادر رضاعی و… که در فقه اسلامی به اين گونه افراد محارم گفته شده و ازدواج با آن‌ها حرام شمرده می‌شود که اين مسئله در سوره نساء به تفصيل ذکر شده است.[2]