10_ تأثیر دست‌نوشته فرمانده بر زیردستان

10_ تأثیر دست‌نوشته فرمانده بر زیردستان

 

تأثیر دست‌نوشته فرمانده بر زیردستان


وقتی در بحبوحه میدان جنگ و عملیات یک فرمانده سخت درگیر با دشمن است، عنصر روحیه، نقش بسیار عظیمی در مقاومت یا شکست در برابر دشمن دارد. در چنین شرایطی، تمرکز و توجه فرمانده مافوق به رده و فرماندهان درگیر، به صورت‌های مختلفی می‌تواند محقق شود؛ که نوشتن پیام و دست‌خط، یکی از آن‌هاست.


به عنوان نمونه از پیام حضرت امام خمینی رضوان الله علیه در اوج فشار دشمن در عملیات خیبر در جزایر مجنون باید یاد کرد.

 

در این عملیات که دشمن با ریختن حدود یک میلیون انواع گلوله و بمب بر سر رزمندگان اسلام توانسته بود ما در آستانه شکست قرار دهد که اگر چنین می‌شد ضربه بسیار سخت نظامی و سیاسی را باید متحمل می‌شدیم. ناگهان حضرت امام، پیام بسیار کوتاهی به این مضمون دادند که:

 

«امروز حفظ جزایر، حفظ اسلام است»

 

با وصول این پیام، ناگهان اوضاع برگشت و مقاومتی عاشورایی و حسینی در رزمندگان باقیمانده ایجاد شد. به طوری که حتی مجروحین نیز مجدداً سلاح به دست گرفته و جنگیدند.

 

در چنین اوضاعی، بالأخره جزایر، حفظ و عملیات نیز موفق شد. مطمئناً اگر آن پیام ایشان نبود جزایر مجدداً به دست دشمن می‌افتاد. ولی با یک پیام کوتاه، سرنوشت میدان نبرد عوض شد. در سطوح پایین‌تر نیز مصادیق زیادی وجود دارد که منجر به تقویت روحی و مقاومت رزمندگان شده، موجبات پیروزی را فراهم کرده است.

 

چه بسا یک دست‌نوشتهِ یک خطیِ فرمانده، سرنوشت یک نبرد را عوض کند.

شبکه های اجتماعی