بیماری مگس پران چیست؟

پزشکی و سلامت

بیماری مگس پران چیست؟

بیماری مگس پران چیست؟

برخی مواقع با چشم، اجسام شناوری می‌بینیم، اما زمانی که دقت کرده تا جزئیات آن را مشاهده کنیم ناپدید می‌شوند. این مورد معروف به مگس‌پران(muscae volitantes)  به معنای توهم نوری رنجش‌آوری است که در درون کره چشم تحت شرایط خاص ایجاد می‌شود.

اما این اجسام شناور و درشت در چشم از کجا آمده‌اند؟ اجسام شناور، اشیاء‌ریزی هستند که درون کره چشم و به صورت سایه بر شبکیّه چشم، بافت حساس انتهای چشم ایجاد می‌شوند