بررسی رفتاری قربانیان و عاملان تجاوز

مشاوره‌ _ روانشناسی مسائل جنسی

بررسی رفتاری قربانیان و عاملان تجاوز

 

والدین چگونه مانع تکرار فاجعه آتنا برای فرزندانشان شوند؟!

 

طی تحقیقات صورت گرفته ۷۰ درصد از تجاوزهای جنسی توسط افرادی صورت گرفته است که آشنا بوده‌اند. عوارض ناشی از تجاوز جنسی می‌توانند بسیار دردناک و سرنوشت ساز باشد چرا که اضطراب، افسردگی، انزوا، گوشه‌گیری و ترس از حضور در جامعه و علاوه بر آن افت شدید عملکرد فردی در جنبه های مختلف از زندگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی از آسیب‌های شایعی است که فرد مورد تجاوز دچار آن‌ها می‌شود. حال با یک روانشناس درباره عوارض روانی چنین تجربه‌ای به گفت و گو نشسته‌ایم و از وی خواستار شدیم تا توصیه‌هایی به قربانیان و نزدیکان آن‌ها داشته باشد تا بتوان از شدت این عوارض روانی کمی کاست.

انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 1

انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 1

اقسام شایع انحرافات جنسی یا پارافیلیا

  • اختلال: عورت‌نمائی (exhibitionism)
  • اختلال: یادگارخواهی (fetishism) فِتیشیزم
  • اختلال: مالش (frotteurism)
  • اختلال: بچه‌بازی (castration anxiety)
  • اختلال: آزارگری (سادیسم) جنسی (transvestic fetishism)
  • اختلال: آزادخواهی (مازوخیسم) جنسی (pedophilia)

شبکه های اجتماعی