بلا، تقاضانامه خدا برای اظهار بندگی

تألیفات مدیر

بلا، تقاضانامه خدا برای اظهار بندگی

بلا، تقاضانامه خدا برای اظهار بندگی

شرح حدیث: «إذا أحَبّ اللَّــهُ عَبـــداً اِبتَــلاهُ لِيَسـمَعَ تَضَــرّعَه»

مسعود رضانژاد فهادان

گوشه‌ای از این مقاله:

عشق و تمرکز، هیچ کدام، چیز جدیدی نیستند که از بیرون بر انسان وارد شود بلکه همچنانکه تمرکز از تجمیع و فراخوانی توجّه حاصل می‌شود عشق نیز از فراخوانی و تجمیع خورده محبّت‌های پیرامونی عائد انسان می‌گردد.

و لذا کسی که می‌خواهد عاشق خدا شود باید بداند عشق به خدا حاصل نمی‌شود مگر پس از رها کردن دل از خورده محبّت‌های دنیایی و سپردن آن به خدا. دقیقاً مثل کسی که انبوه سرمایه‌اش را در حساب‌های مختلف پراکنده است.

بعبارت دیگر، محبّت ما به املاک و دارائی بیشتر نمی‌شود مگر بعد از آنکه به همان اندازه از محبّتمان به خدا کسر شود. زیرا محبّت چیز اضافه‌تری نیست که از بیرون بر قلب انسان عارض شود بلکه از فردی به فرد دیگر، تخصیص می‌یابد.