بررسی دیدگاه‌های اخیر مورخین غربی درباره کوروش و منشور حقوق بشر

مذهبی

بررسی دیدگاه‌های اخیر مورخین غربی درباره کوروش و منشور حقوق بشر
 
از ابزار تبلیغاتی اولین شاه تا تبلیغات ابزاری آخرین شاه
نسرین رضایی
تاریخ ایرانی: کوروش کبیر، بنیان‌گذار پادشاهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشیان، پس از تسخیر بابل بر تخت پادشاهی نشست و ادیان بومی را آزاد اعلام کرد.

شبکه های اجتماعی