16_ برخورد با بازنشستگان چگونه باید باشد؟

16_ برخورد با بازنشستگان چگونه باید باشد؟

 

برخورد با بازنشستگان چگونه باید باشد؟


قدرشناسی از زحمات کسانی که در یک سازمان کار می‌کنند به طور عادی، هم لازم و روحیه‌بخش است. امّا این قدرشناسی در زمانی که افراد از سازمان جدا شده و به اصطلاح بازنشسته گردیده‌اند ضرورتی فوق‌العاده مهم‌تر است و تأثیر بالائی در روحیه‌ها دارد که باید به آن توجه کرد.

 

تأثیر مثبت این اقدام موارد ذیل می تواند باشد:


1-ایجاد دید مثبت خانواده، بستگان فرد به سازمان، تشکیلات و در نهایت نظام.


2-ایجاد ارتباط با افراد فعلی شاغل و در نتیجه انتقال تجربیات.


3-احساس امنیت روانی شاغلین فعلی که آینده آن‌ها، مورد توجه سازمان است، باعث افزایش روحیه و راندمان کار می‌شود برای این کار می‌توان در مراسم و جشن‌های خانوادگی و سالانه سازمان، آن‌ها را دعوت کرد و نیز از عناصر شاخص، چند وقت یکبار دعوت و ساعاتی پذیرای آن‌ها بود.


پس قدرشناسی از همکاران قدیم که اکنون از تو جدا شده‌اند، موجب می‌شود به تعداد آن‌ها مبلغ و یاور داشته باشیم و همکاران امروز نیز با انگیزه مضاعف کار کنند.