سرانجام بخل

داستان و حکایت

سرانجام بخل

مرد بخیل و ظرف طلا

مرد بخیلى که علاقه‌ٔ زیادى به جمع کردن مال داشت، هر چه به‌ دست مى‌آورد براى آنکه از دستبرد دزدان محفوظ ماند در زیر خاک پنهان مى‌ساخت. روزى ظرفى از طلا خالص خرید که بسیار قیمتى و قشنگ بود. آن ظرف را نیز زیر خاک مخفى کرد و جاى آن را به تنها پسرش نیز نشان نداد.

شبکه های اجتماعی