روش باز کردن پای خانواده به ماجرای ازدواج

مشاوره‌ _ روانشناسی

روش باز کردن پای خانواده به ماجرای ازدواج

چگونه پای خانوادههایتان را به ماجرای ازدواج باز کنید؟

حوض آبی که میوهها را پرتاب کنند توی آن با لامپهای ریسه ای که دور تا دور حیاط خانه روشن شده به تاریخ پیوستهاند. «پسرم غلام شماست» و «دخترم برو چایی بیار» هم دیالوگهای نخ نمای سریالهای تلویزیونی هستند که در این روزگار کاربرد چندانی ندارند. چه بخواهیم، چه نخواهیم دوره و زمانه عوض شده است.

شبکه های اجتماعی