1_ آخرین رساله

1_ آخرین رساله

Die Erklärung – von: Albert Einstein یعنی :"رساله بیانیه؛ از آلبرت اینیشتنین" که اینیشتین آن را در سال 1954 در آمریکا و به زبان آلمانی نوشته است وی در این رساله، اسلام را بر تمامی ادیان جهان، ترجیح می‌دهد و آن را کامل‌ترین و معقول‌ترین ادیان می‌داند.

این رساله در حقیقت همان نامه‌نگاری محرمانهٔ اینشتین با آیت الله العظمی بروجردی (فوت 1340 ش =1961 م) است که توسط مترجمین برگزیدهٔ شاه ایران، محرمانه صورت پذیرفته است.

شبکه های اجتماعی