حکم شرعی حضور در مجلس رقص و آواز

مذهبی

حکم شرعی حضور در مجلس رقص و آواز

حضور در مجلس معصیت
أ
جوبة الإستفتائات آیت الله العظمی خامنه‌ای دام ظلّه

 

سؤال ۱۴۲۹: آیا حضور در مجالس و محافلی که در آن‌ها به نوارهای مبتذل غنا گوش داده می‌‏شود جایز است؟

جواب: حضور در مجلس غنا و موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه در صورتی که منجر به گوش‌دادن یا تأیید آن شود جایز نیست (یعنی حرام است).