سبب عشق سلطان محمود به ایّاز

داستان و حکایت

سبب عشق سلطان محمود به ایّاز

سلطان محمود و ایاز

نام سلطان محمود و ایاز را بسیار شنیده‌اید، از او حکایت‌ها گفته‌اند و قصه‌ها در کتاب نوشته‌اند.

یک روز سلطان محمود با چند نفر از نزدیکان خود به شکار رفته بود. آن‌ها کسانى بودند که به ایاز رشک مى‌بردند و به سلطان محمود همیشه ایراد مى‌گرفتند که چرا ایاز را بیشتر از همهٔ ما دوست داری؟ در او چه هست که در ما نیست.

شبکه های اجتماعی