یادمان نرود (نقد شخصیت اوشین)

تألیفات من

یادمان نرود (نقد شخصیت اوشین)

به غير از امور تربيتي يکي از بهترين روش‌ها براي درک حقيقت و پي‌بردن به عمق مسائل، روش مقايسه‌‌ايست. اين‌ روزها شاهد پخش سريالي بسيار آموزنده به نام «سال‌هاي دور از خانه» از شبکه تماشا هستيم شخصيت اصلي اين سريال 297 قسمتي، شخصي به نام «اوشين» است که حقيقتاً شخصيتي قابل ستايش دارد.

شبکه های اجتماعی