چه زمانی انزال زودرس طبیعی است؟

مشاوره‌ _ روانشناسی

چه زمانی انزال زودرس طبیعی است؟

 

چه زمانی إنزال زودرس طبیعی است؟

دکتر علی سلطانی مجد


انزال زودرس قبل از ازدواج طبیعی است.

آقایان مجرد، آگاه باشند انزال زودرس قبل از آغاز فعالیت جنسی مستمر (قبل از ازدواج) کاملاً طبیعی است و به هیچ وجه جای نگرانی در مورد آن وجود ندارد، علت انزال زودرس قبل از ازدواج نداشتن فعالیت جنسی (یا فعالیت جنسی مستمر) می‌باشد از این رو طبیعی است که فرد با کوچک‌ترین تحریک حتی دچار انزال شود.

انزال زودرس بعد از ازدواج چه زمانی طبیعی است؟

مواردی داشته‌ایم که فرد، اظهار نارضایتی از انزال زودرس خود داشته و طی مشاوره‌های قبل از درمان، مشاهده شد، این فرد به علت شرایط شغلی و دوری از خانواده تقریباً هر دو هفته یکبار با همسر خود نزدیکی برقرار نموده است، در این مورد، انزال زودرس ایشان کاملاً طبیعی بوده چرا که رابطه مستقیمی بین تعداد دفعات نزدیکی و همچنین فواصل کوتاه‌تر تا نزدیکی بعدی و انزال زودرس وجود دارد به این ترتیب هر چه تعداد دفعات رابطه جنسی بیشتر و فواصل بین آن کوتاه‌تر باشد به سبب آن، مدت زمان رسیدن به انزال نیز افزایش می‌یابد.

شبکه های اجتماعی