غوز

پزشکی و سلامت

غوز

انحراف ستون فقرات، دردسر سالمندی

 

اگر بخواهید عوارض و نشانه‌های فیزیکی و ظاهری سالمندی را بشمارید احتمالا به غوز پشتی یا خمیدگی کمر در بسیاری از سالمندان اشاره می‌کنید.

 واقعیت آن است که طی سنین مختلف از کودکی تا میانسالی، ستون مهره‌ها ممکن است در معرض آسیب‌های متفاوتی از جمله آسیب‌های ناشی از تصادفات و شکستگی مهره‌ها یا آسیب‌های ناشی از برخی بیماری‌ها چون ورم مفاصل، تومورهای ستون فقرات و بویژه پوکی استخوان قرار بگیرد.