انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 2

انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 2

اقسام شایع انحرافات جنسی یا پارافیلیا قسمت 2

در مطلب پیشین، با شش اختلال پارافیلیا آشنا شدیم در این بخش نیز به معرفی چهار مدل شایع دیگر خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است این نوشتار و نوشتار پیشین، صرفاً به انگیزه معرفی انواع رائج پارافیلیا بوده از همین روی، توضیح و بسط راجع به هر یک از آن‌ها به مطالب بعدی موکول خواهد شد.

اختلال: چشم‌چرانی و گوش‌چرانی (voyeurism=وایوریسم)

شبکه های اجتماعی