اعلام نمرات پایانی درس وصایا؛ دوشنبه ها؛ ساعت ده

آرشیو تدریس

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللهم ارزقنی هیبة و سطوة تنقاد لی القلوب و الأرواح»

شمارهنام و نام خانوادگی نمره کامل
1افتخاری فر وحید18
2اله یورتی دهقی امیر17
3بابائی چقادری مهرداد15
4بهمن پور ایمان18
5پامناری صادق16
6تشت بلند امیرغائب
7جلالی عبدالمجید15
8حسین وند علی 18
9حسینی فالحی سید یاسین20
10خبازی چالشتری علیرضا18
11خدادادی ارپناهی شایان20
12خراسانی پور کریم18
13خسروی صادق 20
14دعائی خواجوی امیر9.9
15رحیمی اندانی مرتضی19
16رستگاری اقلیدی سهیل29
17رضایی حامد17
18رمضانی غفاررخ فرازغائب
19سرلک پور حسین15
20شفیعی اسفیدواجانی محمد16
21شیخی امینغائب
22شیرانی امید18
23صفاری ارمینغائب
24طغیانی دولت آبادی حمید16
25عسگریان هانیغائب
26علاسوند ملاشاهین19
27فرامرز پور دارزینی کاوه9.9
28فروغ نیا شایان20
29فقیهی سینا15
30قادری محمدرضا20
31قاسمی محمدرضا16
32کیماسی فرشاد15
33گودرزی نژاد حمید20
34محبی مجتبی20
35محسنی مورچه خورتی محمدغائب
36مختاری اردلی محسن18
37مسیبی خوزانی مهرداد17
38منوچهری حبیب20
39مومنی فرهادغائب
40هاشم پور سید علیرضا16
41همدانی رناسی پژمان20
42هوائی محمدرضا10
43هوشنگی محمدرضا17
44ورطه نژاد رحمن20