شیمی درمانی، علت اصلی مرگ بیماران سرطانی

پزشکی و سلامت

شیمی درمانی، علت اصلی مرگ بیماران سرطانی

خبری تکان دهنده
پزشکان ادعا می کنند علت مرگ بیماران سرطان نیست، بلکه شیمی درمانی است!

تنها در ایالات متحده، بیش از ۱۴ میلیون نفر به بیماری سرطان مبتلا هستند، اما آنچه در این مورد نگران کننده است آنست که بیشتر این بیماران از شیمی درمانی که توسط پزشکان تجویز می شود فوت می کنند. در حقیقت شیمی درمانی باعث وخیم تر شدن حال بیماران سرطانی شده و در نتیجه منجر به مرگی دردناک می گردد، زیرا شیمی درمانی چیزی جز مواد شیمیایی سمی نیست.