دفاع الکیبادس از پاک‌ورزی سقراط

دفاع الکیبادس از پاک‌ورزی سقراط

دفاعیات الکیبادس از پاک‌ورزی سقراط

در سال ۳۹۹ پیش از میلاد، سقراط به فاسد کردن جوانان و بهره‌جویی از آنان، متهم شد. وی را در دادگاه حاضر و در نهایت او را محکوم به نوشیدن جام زهر نمودند. الکیبادس جزء کسانی بود که در جریان برگزاری محاکمه در صحن دادگاه، از سقراط حکیـم، دفاع کرد.

و اینک متن دفاعیات الکیبادس:

الکیبادس گفت: شما می‌بینید که سقراط همیشه دلباخته خوبرویان است و لحظه‌ای از آن‌ها دور نمی‌شود. شما باید بدانید که او در واقع کوچک‌ترین اعتنایی به زیبایی و ثروت یا مقام اجتماعی هیچکس ندارد.

من به زیبایی خود، خیلی مغرور بودم و تصور می‌کردم که او واقعاً مفتون من است. به خود گفتم فرصتی بهتر از این نیست که در برابر عشق او تسلیم شوم و از این راه او را تحت فرمان خود آورم.