اعتصاب گسترده فرهنگیان بر ضد رژیم پهلوی

اعتصاب گسترده فرهنگیان بر ضد رژیم پهلوی

اعتصاب گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان و معلّمان سراسر کشور

بر ضد رژیم پهلوی (1357ش.)

هم زمان با وقوع اعتصابات متعدد در سطح مملکت و بازگشایی مدارس در مهرماه 1357، دانش‌آموزان نیز از حضور در سر کلاس، خودداری نموده، به صف مخالفین رژیم پیوستند و با راهپیمایی‌های گسترده، خواستار بازگشت حضرت امام خمینی رحمة الله علیه به کشور شدند.

شبکه های اجتماعی