اصحاب إجماع (قسمت 1)

مباحث تاریخی دروس حوزه

اصحاب إجماع (قسمت 1)

اصحاب اجماع

پدیدآور: باقری بیدهندی، ناصر

قسمت اوّل

سخنی در آغاز

پس از قرآن، مهمترین منبع شناخت معارف و احکام اسلامی، حدیث است. در فرهنگهای لغت، حدیث را به معنای نو، تازه1 و پدیدار گشتن چیزی که نبوده است2 برگردانده اند. اما در اصطلاح شرع، گزارش سخن، فعل و تقریر معصوم علیهم‌السلام است.3

احادیث معصومان علیهم‌السلام توسط شنوندگانی که در مجالس، محافل درسی و گفت و شنودهای ایشان شرکت می کردند، منتقل می گشت و به کتابهای صحابه، تابعین و محدّثان راه می یافت و همدوش قرآن، ملاک عمل و راهنمای امت قرار می گرفت، و این نبود مگر به سبب تشویق مسلمانان به تعلیم، تعلّم، حفظ، کتابت، قرائت، درایت و روایت حدیث.4

شبکه های اجتماعی