دلایل تحریم همجنس‌بازی در اسلام

اجتماعی

دلایل تحریم همجنس‌بازی در اسلام

دلایل تحریم همجنس گرایی در اسلام

همجنس‌بازی، جهالت و اسراف است. چون عامل به آن نه تنها راه درست و کامل لذت و ارضای شهوت را نمی‌داند و به خلافی عمل می‌کند که حتی این کار را حیوان نمی‌کند بلکه خلاف طبیعت خود و نظام خلقت حرکت می‌کند.

پس این عمل او، صرفاً از روی شهوت نیست، بلکه در اصل از جهالت است.

اسلام و ترور

اسلام و ترور

 «ترور در اسلام ممنوع است.»

Terror is forbidden in Islam 

 پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرموده‌اند:

«اسلام، ترور را ممنوع کرده؛ و مسلمان، ترور نمی‌کند.»

«الإسلامُ قـَیَّدَ الفـَتکَ وَ لا یَفتِکُ مُؤمِنٌ»